switch《英雄传说:闪之轨迹4 Trails of Cold Steel 4》是一款冒险动作游戏。在一个充满战争的世界里,英雄们必须团结起来。

期待已久的结局史诗吞没了一个大陆来到头部在最后一章的踪迹冷钢传奇!这是战争!泽穆里亚大陆被卷入冲突,因为埃雷博尼亚帝国调动了其全部军事力量。新老第七阶级的英雄们必须团结起来,在冲突吞噬整个大陆之前结束冲突。